Webové stránky - Informace pro členy BD

Vítejte na nových webových stránkách BD Laudova 1003-5.

Na těchto stránkách nyní najdete informace a aktuality o našem bytovém družstvu. Příspěvky zde bude zveřejňovat Představenstvo BD, stejnou možnost informování členů BD má i Kontrolní komise. Pro členy Bytového družstva se tento web stane jedním místem s kompletními potřebnými informacemi.

Tyto stránky mají nahradit, dříve členy BD nepříliš užívaný, server Obyvatele.cz kde je umístěna část pro naše bytové družstvo. Relevantní obsah našeho BD ze serveru Obyvatele.cz bude časem převeden na tyto webové stránky a obsah ani další informace nebudou na serveru Obyvatele.cz aktualizovány. Oficiálními webovými stránkami Bytového družstva Laudova 1003-5 se stávají tyto na adrese http://bdlaudova.cz